29 mei

1940:
Seyss-Inquart aanvaardt het ambt van rijkscommissaris in Nederland

 

1972:
De wereldleiders Nixon en Brezjnev ondertekenen in Moskou het eerste SALT-verdrag

 

1990:
Boris Jeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de republiek Rusland.